• Ministre kan hæve løn og pension samtidig – fra efterlønsalderen
  • 1 år som minister giver ret til pension på 80.000 kroner årligt
  • Politikere kan få op til 619.822 kroner i samlet politikerpension

19. maj i år stemte Folketinget om deres egne pensionsvilkår. Enhedslisten havde stillet et forslag om, at politikernes pension i højere grad skal følge resten af befolkningen. De fem gamle systempartier fra SF til Konservative, som var med til at hæve befolkningens pensionsalder, nedstemte Enhedslistens forslag om at normalisere deres egne lukrative pensionsprivilegier. Det er pensionshykleri.

Enhedslisten vil gøre op med politikernes urimelige pensionsprivilegier. Vi håber, du vil være med.

Hvad kan du gøre?

På twitter

Skriv til partiformændene

De gamle systempartier har stemt imod at normalisere deres pensionsvilkår. Klik på billederne for at skrive en dem besked på Twitter.

Del billedet på Facebook

SF, Socialdemokraterne, De Radikale, Konservative og Venstre, som stemte for at hæve pensionsalderen, vil stemme nej...

Posted by Enhedslisten on 1. april 2015
Bland dig i debatten på Twitter
Modtag nyt om kampagnen mod pensionshykleriet

3 gode grunde til at støtte op

  1. Politikerne har ret til pension flere år før almindelige lønmodtagere, nemlig fra efterlønsalderen. I dag får de allerede udbetalt deres politikerpension, fra de fylder 61 år.
  2. Ét års arbejde som minister giver skatteyderbetalt ministerpension fra efterlønsalderen og resten af livet.
  3. Folketingsløn og ministerpension samtidig? Politikere kan få udbetalt deres ministerpension. Også selvom de stadig hæver løn fra Folketinget.

SF, Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Venstre har sammen med Dansk Folkeparti stemt for tilbagetrækningsreformen, der tvinger danskerne til at arbejde længere, før de kan gå på folkepension.

De samme fem partier har fastholdt lukrative pensionsvilkår for sig selv. Til forskel fra alle andre kan folketingspolitikere og ministre derfor få politikerpension, allerede når de rammer efterlønsalderen.

Nu kan partierne igen give politikere flere pensionsprivilegier og mere i løn. De fem partier har nemlig givet hinanden håndslag på at gennemføre anbefalingerne fra den såkaldte ”vederlagskommission” uden forudgående forhandlinger eller demokratisk debat.

Det er pensionshykleri.

De forhold, som politikerne finder passende for befolkningen, må også være passende for dem selv. Derfor vil vi gøre op med politikernes urimelige pensionsprivilegier. Vi håber, du vil være med.

Enhedslisten vil:

Enhedslisten vil sætte en stopper for politikernes alt for gavmilde pensionsprivilegier. Det er ikke rimeligt, at de politikere, der har forringet mange danskeres pensionsmuligheder, forgylder sig selv.

De nye regler skal også gælde politikere og ministre fra den nuværende valgperiode. Det vil betyde, at fx Thor Møger og Annette Vilhelmsen vil miste retten til ministerpension, fordi de kun har været ministre i yderst kort tid.

1. Samme pensionsalder for alle

Pensionsalderen for almindelige mennesker er blevet hævet. Det sørgede et flertal på Christiansborg for. Men politikerne selv kan hæve politikerpension fra efterlønsalderen, og de kan endda få pensionen udbetalt, selvom de stadig er i arbejde. Det er hykleri.

Derfor foreslår Enhedslisten, at politikernes pensionsalder skal følge resten af befolkningens – hvad enten det drejer sig om borgmestre, folketingsmedlemmer eller ministre.

2. Mindre lukrative ministerpensioner

I dag giver bare ét år som minister ret til ministerpension på 80.000 kr. om året fra efterlønsalderen. Samme pension ville tage ni år at optjene for en statstjenestemand på løntrin 49. Efter otte år som minister svarer pensionen til det, tjenestemanden ville bruge 37 år på at optjene.

Enhedslisten foreslår, at det skal kræve minimum to år at få ret til ministerpension, og at beløbet bliver mere rimeligt.

Antal år som minister Svarende til år som tjenestemand: Pension fra efterlønsalder kr: Pension fra folkepensionsalder kr:
I dag: Forslag: I dag: Forslag: I dag: Forslag:
1-2 år 9 - 86.598 0 76.295 0
2-3 år 14 9 134.708 86.598 118.681 76.295
3-4 år 18 14 170.774 134.708 150.168 118.681
4-5 år 20 18 187.596 170.774 164.700 150.168
5-6 år 23 20 212.829 187.596 186.499 164.700
6-7 år 27 23 246.473 212.829 215.564 186.499
7-8 år 29 27 263.295 246.473 230.096 215.564
8 år + 37 29 318.473 263.295 276.116 230.096

3. Et rimeligt loft for politikerpensioner

Der findes allerede i dag et loft for politikerpensioner. Men det er så højt, at kun ganske få i praksis rammer det. I alt kan en politiker få hele 619.822,54 kr. fra efterlønsalderen og 577.465,33 kr. fra folkepensionsalderen for sin tid som medlem af byråd, Folketing eller som minister. Oveni kan lægges folkepension, private pensioner eller sågar løn, hvis man stadig arbejder – i de fleste tilfælde uden modregning i pensionen.

Enhedslisten vil sænke loftet for politikerpensionen, så ingen politiker kan modtage mere end i alt 500.000 kr. årligt for politiske hverv og poster.

Samtidig foreslår vi, at man ikke skal kunne få udbetalt ministerpension, hvis man samtidig får løn eller eftervederlag fra Europaparlamentet, Folketinget eller andre politiske hverv.

Gør en forskel

Enhedslisten arbejder hver dag på at trække dansk politik i en mere solidarisk retning. Til det har vi brug for din hjælp.